සැරදේ ! හෙළ කලා රුසියාණෙනි, (Record no. 9543)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00767nam a22001817a 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field Luvpa
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 160428b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
041 ## - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title Sinhala | සිංහල
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Item number DHA
Classification number 731.75092
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Dhanasiri, D. S. P.
242 ## - TRANSLATION OF TITLE BY CATALOGING AGENCY
Title Sarade ! Hela Kala Rusiyaneni,
Remainder of title Ambalangoda Ariyapala Gurunnanse ge Kala Shilpa Jeevitayata Pidena Upaharayak
245 ## - TITLE STATEMENT
Title සැරදේ ! හෙළ කලා රුසියාණෙනි,
Remainder of title අම්බලන්ගොඩ ආරියපාල ගුරුන්නාන්සේ ගේ කලා ශිල්ප ජීවිතයට පිදෙන උපහාරයක්
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Date of publication, distribution, etc 1989
Place of publication, distribution, etc [Ambalangoda]
Name of publisher, distributor, etc [Author]
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent (iv), [1], 41p.
Other physical details Photos,
Dimensions 22cm
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element Masks
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Lending Books
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Total Checkouts Full call number Copy Number Date last seen Date checked out Price effective from Koha item type Total Renewals
    Dewey Decimal Classification       Library - Albert Crescent Premises Library - Albert Crescent Premises   28/04/2016 0.00 1 731.75092 DHA 037084 26/01/2018 12/01/2018 29/01/2015 Lending Books  
    Dewey Decimal Classification       Library - Albert Crescent Premises Library - Albert Crescent Premises   28/04/2016 0.00   731.75092 DHA 037085 29/01/2015   29/01/2015 Lending Books  
    Dewey Decimal Classification       Library - Albert Crescent Premises Library - Albert Crescent Premises   28/04/2016 0.00   731.75092 DHA 037086 29/01/2015   29/01/2015 Lending Books  
    Dewey Decimal Classification       Library - Albert Crescent Premises Library - Albert Crescent Premises   28/04/2016 0.00 1 731.75092 DHA 037087 09/09/2019 06/09/2019 29/01/2015 Reference Books  
    Dewey Decimal Classification       Library - Kohuwala Premises Library - Kohuwala Premises   07/05/2016     731.75092DHA 037088 29/01/2015   29/01/2015 Lending Books  
    Dewey Decimal Classification       Library - Kohuwala Premises Library - Kohuwala Premises   07/05/2016     731.75092DHA 037089 29/01/2015   29/01/2015 Lending Books  
    Dewey Decimal Classification       Library - Kohuwala Premises Library - Kohuwala Premises   07/05/2016     731.75092DHA 037090 29/01/2015   29/01/2015 Lending Books  
    Dewey Decimal Classification       Library - Kohuwala Premises Library - Kohuwala Premises   07/05/2016     731.75092DHA 037091 29/01/2015   29/01/2015 Lending Books  
    Dewey Decimal Classification       Main Library Main Library   29/01/2015 0.00 1 731.75092 DHA 037082 23/10/2018 22/10/2018 29/01/2015 Lending Books  
            Main Library Main Library   29/01/2015 0.00   731.75092DHA 037083 29/01/2015   29/01/2015 Reference Books  
    Dewey Decimal Classification       Main Library Main Library   29/01/2015 0.00   731.75092 DHA 037092 29/01/2015   29/01/2015 Lending Books  
    Dewey Decimal Classification       Main Library Main Library   29/01/2015 0.00   731.75092 DHA 037093 29/01/2015   29/01/2015 Lending Books  
    Dewey Decimal Classification       Main Library Main Library   29/01/2015 0.00 1 731.75092 DHA 037094 02/04/2019 28/02/2019 29/01/2015 Lending Books 1
    Dewey Decimal Classification       Main Library Main Library   29/01/2015 0.00   731.75092 DHA 037095 29/01/2015   29/01/2015 Lending Books  
            Main Library Main Library   29/01/2015 0.00   731.75092DHA 037096 29/01/2015   29/01/2015 Lending Books  
    Dewey Decimal Classification       Main Library Main Library   28/06/2019     731.75092 DHA 057592 28/06/2019   28/06/2019 Lending Books  

Copyright 2013-2022 © The Library, University of the Visual and Performing Arts | System Installed, Customized, and Maintaining by Saman Girakaduwa (SAL-ICT) | Contact: girakaduwa@vpa.ac.lk | Updated on 10.03.2022 (Koha 21.11)